VERGUNNINGEN

Verleende APV-vergunningen
• kermis aan het Julianaplein in Muntendam van 10 tot en met 14 mei 2017 (43-2017, 20 april 2017)
• jaarmarkt aan de Kerkstraat in Muntendam op 10 juni 2017 van 7.00 tot en met 18.00 uur (43-2017, 20 april 2017)
• 3 klein formaat reclameborden bij de invalswegen naar Muntendam, van 1 tot en met 14 mei 2017 (43-2017, 20 april 2017)

Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen
De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):
- verbouw woonappartementen, Driemolenslaan 67, 9649ER in Muntendam (Z2017-00007388, 19 april 2017)
- kleine kapsalon aan huis, Hereweg 158, 9651AN in Meeden (z2017-00007390, 20 april 2017)
- aanvraag kapvergunning Sappemeersterweg 5, 9635TL in Noordbroek (Z2017-00007495, 24 april 2017)

Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl