Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – Schoollaan 9 Muntendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning -op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)-, de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:
• Schoollaan 9, 9649AK in Muntendam, het behandelen van een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel, verlengd tot 27 mei 2017.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888.