WERK IN UITVOERING

Wegwerkzaamheden & stremmingen
 
Vervanging Openbare Verlichting
Vanaf vrijdag 14 april start verlichtingsbedrijf CityTec met het vervangen van de openbare verlichting in de gemeente Menterwolde. In willekeurige volgorde wordt er gewerkt op de volgende wegen; De Gouden Driehoek (armatuur vervangen), Kerkstraat Zuidbroek, Bredeweg en Wethouder Venemasingel. 
 
Er worden oude armaturen (lampen) en masten vervangen maar ook lichtmasten verwijderd. De basis voor het vervangen en verwijderen van lichtmasten is het in 2014 door de gemeenteraad vastgestelde “Meerjaren Onderhoudsplan Openbare verlichting 2014-2020”. De nieuwe masten worden voorzien van de nieuwste led lampen. Daarbij is het in sommige gevallen ook noodzakelijk om de masten her te verdelen in de straat. Overlast van de werkzaamheden blijft beperkt tot het vrijgraven van lichtmasten en kabels, soms op of nabij erfgrenzen. De aannemer, CityTec, bericht de betrokken aanwonenden nader over de planning, die tot ongeveer eind april gaat duren.