Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

• voormalige Crossbaan te Zuidbroek, gelegen nabij Industrieweg 24, 9636 DB Zuidbroek, het vestigen van een zonnepark, 15 maart 2017.

Informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, tel. (0598) 658888.