Werkcafé weer van start!

Op 6 februari a.s. gaat het Werkcafé Menterwolde weer van start. Na een periode van rust vanwege het feit dat er geen vrijwilligers waren om de kar te trekken, is er weer een team paraat. Anita Nijdam, Henk Oosterwold en Greetje Groen (van de Vrijwilligerscentrale) hebben  samen weer een plan voor de aankomende periode gemaakt.. “We hebben een paar mooie onderwerpen bedacht”, aldus Henk Oosterwold.
Rode draad door de bijeenkomsten van het Werkcafé is het feit dat wij dit als werkzoekenden vóór werkzoekenden organiseren en dus het begrip voor elkaars situatie belangrijk is.” 
Henk is van oorsprong werkzaam in de automatisering en zoekt daar een baan. Anita Nijdam is zelf re-integratiemedewerker geweest. “Dan moet je natuurlijk jezelf wel kunnen re-integreren”, lacht Anita. “Maar dat gaat ook wel lukken! Zolang zet ik mij in voor dit mooie initiatief. We hopen dat er weer veel mensen komen. Het onderwerp is nuttig. Hendrik Karssiens van het UWV komt en we willen er ook voor zorgen dat er een aanbod is van vacatures.”   
De ochtend op 6 februari start om 10.00 uur in het MAC in de Menterne. “We willen bezoekers vragen ook zelf rond te kijken voor vacatures buiten je vakgebied, dan kunnen we al die informatie uitwisselen. We willen allemaal tenslotte zo snel mogelijk weer aan het werk!”
Vragen of zelf meehelpen met de organisatie?