Raadsvergadering 9 februari

Op donderdag 9 februari 2017, aanvang 20.30 uur, is er een raadsvergadering. Onderwerpen van deze vergadering zijn - onder meer: inzameling plastic afval Menterwolde; huisvesting - plaats van het gemeentehuis Midden-Groningen; vaststellen sociaal statuut en generatiepact voor personeel griffie.

Voor burgers bestaat de gelegenheid het woord te voeren over de geagendeerde onderwerpen. De volledige agenda en stukken vindt u (binnenkort) op www.menterwolde.nl/raadsinfo.
De vergaderingen kunt u ook live volgen op http://webcast.nl/menterwolde/#!/overview