Mandaatbesluit

Mandaatbesluit uitoefening toezichthoudende bevoegdheden aan de door het college van Groningen aan te wijzen toezichthoudende 'ambtenaar meldingen calamiteiten en geweld'

In het kader van de samenwerking op het gebied van de uitoefening van de toezichthoudende taak met betrekking tot calamiteiten en geweld, zoals vermeld in artikel 3.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), verleent het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde mandaat aan de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen aan te wijzen 'toezichthoudende ambtenaar meldingen calamiteiten en geweld' inzake de uitoefening van de toezichthoudende bevoegdheden genoemd in artikel 3.4 en artikel 6.1 Wmo 2015 en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde in zijn vergadering d.d. 13 december 2016

B­urgemeester, Secretaris