BELASTINGVERORDENINGEN TER INZAGE

Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Menterwolde op donderdag 15 december 2016 de volgende Verordening heeft vastgesteld:

- Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017

De Verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017

De Verordening ligt voor een ieder gedurende drie maanden kosteloos ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van de kosten een afschrift van dit besluit verkrijgen.