Besluit omgevingsvergunningsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken bekend dat zij de volgende vergunning buiten behandeling hebben gesteld:

Plaatsen van een schutting, Wilhelminalaan 6, 9649HH in Muntendam (2016-0103, 15 december 2016).

Als belanghebbende kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen bovenstaande besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum die tussen haakjes staat. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u aan de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen: bijvoorbeeld een besluit te schorsen of een maatregel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.menterwolde.nl of neem contact op met Algemeen Juridische Zaken, gemeente Menterwolde, ter. (0598) 658 888.