Afval ophalen bij slecht bereikbare woningen

De gemeente Menterwolde kent in het buitengebied een twintigtal woningen die grenzen aan een onverharde of halfverharde weg of aan een smal pad. Dit zijn lastige locaties om met een vuilniswagen te bereiken, vooral door de breedte van de wagen.
Met name bij regenachtig weer, wanneer de weg nat en glad is, is het risico op schade aan de berm aanwezig. Dit jaar heeft dit al tot extra kosten geleid. Om in de toekomst schade (en daarmee kosten) te voorkomen, wordt aan de betreffende bewoners twee mogelijkheden voorgelegd waar men uit kan kiezen. De bewoner kan voortaan zijn volle container naar de doorgaande weg brengen en de lege container ook weer zelf ophalen en bij huis plaatsen. Of men kiest ervoor de container aan de doorgaande weg te laten staan. De IBOR zorgt er dan voor dat er een plaats aan de doorgaande weg wordt ingericht, waar de containers afgesloten met een beugel geplaatst worden, zodat derden er geen afval in kunnen gooien. De bewoner doet dan zelf zijn afval in de container en zet deze aan de weg. De gemeente neemt binnenkort contact op met de betreffende inwoners om te horen welke variant de inwoners het prettigst vinden.

Reactie toevoegen