Historische Kring Menterwolde

In het gebied als de onze heeft het water altijd een grote invloed gehad op het landschap en het leven van de mensen. En de mens speelde daarin zelf ook een actieve rol. Deze invloeden zijn terug te vinden in bewaard gebleven documenten, bodemvondsten en goed te kijken naar de structuur van het landschap. 
Historische Kring Menterwolde
Door archeologie en landschapsgeschiedenis is Otto Knottnerus veel te weten gekomen over de Fivelingo. Een oud gebied in Noordoost-Groningen, genoemd naar de veenrivier de Fivel, die in het veen nabij Slochteren ontsprong. Hij schreef hier twee boeken over. Bovendien is de heer Knottnerus zeer geïnteresseerd in de dorpshistorie van zijn woonplaatsen Nieuw-Scheemda en Menterwolde. Fivelingo is een wierdenlandschap dat grenst aan een laat middeleeuws polderlandschap, waarmee Menterwolde verwantschap heeft, dat is ontstaan door bedijking van de Fivelboezem. Otto Knottnerus, historisch socioloog, en mede oprichter van de HKM in 1999, komt een lezing houden over de archeologie en landschapsgeschiedenis van Fivelingo en de dorpen van Menterwol-de. 
Een aantrekkelijke en interessante voordracht.

Reactie toevoegen