Gemeentelijke herindelingen

De ministerraad heeft vrijdag 2 september jl. op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Midden-Groningen aan de Raad van State. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij de herindeling gekomen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 
Aanleiding voor de diverse herindelingen is de wens van de betrokken gemeenten om de bestuurskracht te versterken. Met de herindelingen wordt beoogd om bestuurskrachtige gemeenten te vormen, die goed zijn toegerust op het gemeentelijk takenpakket. Bij de start van het kabinet in november 2012 telde Nederland 415 gemeenten. Wanneer deze herindelingen gerealiseerd zijn, zal Nederland 380 gemeenten hebben.
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2018.

Reactie toevoegen