Nationale Ziekendag 11 september 2016

'Er kan zoveel meer dan je denkt', is dit jaar het thema van de Zonnebloem en dus vragen wij aan jullie DOE MEE met Nationale Ziekendag op de tweede zondag in september. Op deze dag vraagt de Zonnebloem ook in Muntendam-Meeden extra aandacht voor de zieken in onze gemeenschap. Het antwoord van de OBS-Verkruisen was: "Ja." De leerlingen van groep 8 gaan 11 september bloemen bezorgen in Muntendam en Meeden. Verder gaan 15 vrijwilligers van de Zonnebloem ongeveer 65 mensen bezoeken en verrassen met een bloemetje.
"Met wat persoonlijke aandacht kunnen wij een beetje zon brengen in hun bestaan. Om dit te kunnen bereiken hebben wij net als voorgaande jaren weer hulp nodig", vertelt Harry Nieuwenhuis van de plaatselijke Zonnebloem. 
 
De geschiedenis van Nationale Ziekendag
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.
"Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem. Dat proberen we te bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te spreken. Daarbij vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact willen leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen."
Nationale Ziekendag krijgt vooral op plaatselijk en regionaal niveau specifieke aandacht.
De afdeling Muntendam-Meeden besteedt aandacht aan deze Ziekendag door bij zieke mensen een bloemetje te bezorgen. "De Zonnebloem is er voor mensen van alle gezindten en voor jong en oud, dus ook jongeren, die iemand met een bloemetje en een bezoekje willen verblijden kunnen ons helpen", aldus Nieuwenhuis.

Reactie toevoegen