Fusie van Woldkerken

Jarenlang zijn besprekingen gevoerd om tot een fusie te komen van de Hervormde gemeenten van Noordbroek en die van Schildwolde-Overschild-Hellum. Een struikelblok vormde de grote, monumentale kerk van Noordbroek, in het bijzonder de kosten van onderhoud daarvan. 
Dit prachtige kerkgebouw, waar ook (orgel)concerten worden gegeven, is eerder dit jaar overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de fusie. Op 1 juli jl. werd dan eindelijk de akte van fusie getekend door leden van de kerkenraden van beide gemeenten bij de notaris in Slochteren. De gemeenten zullen voortaan door het leven gaan als Protestantse gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noord-broek. De diensten zullen wisselend in alle vier kerkgebouwen worden gehouden, zoals dat nu ook het geval is. 
Afgelopen zondag 10 juli werd in de eredienst in de Walfriduskerk te Hellum bij dit heuglijke feit stilgestaan door de voorganger, ds. Jan Hommes. Bij die gelegenheid werden het Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling ondertekend door vertegenwoordigers uit de kerkenraad. Op de foto v.l.n.r. ds. Jan Hommes, Erika Folkers, Trienneke Kroes-Kamminga en André Smid.
Informatie over de activiteiten van de kerken is te vinden op de website www.woldkerken.nl

Reactie toevoegen