MAC Menterwolde officieel geopend

Drie jaar geleden is het plan opgevat om een Maatschappelijk Activiteiten Centrum Menterwolde te openen. Het is een centrum op het gebied van welzijn, zorg en werk voor alle Menterwolmers. Afgelopen donderdagmiddag was het een drukte van belang met gezellige Djembé muziek als begeleiding. 
Na de officiële opening door wethouders Veenstra en Van der Veen benadrukte Lian Veenstra dat er vele activiteiten nu onder één dak gevestigd zijn. Zo is er een vrijwilligerscentrale waar mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen worden gekoppeld aan mensen of verenigingen die vrijwilligers nodig hebben. U kunt terecht bij het Dorpsinformatiepunt en Digipunt met vragen over bijv. kwijtschelding of hulp bij inschrijven via internet. Het Digipunt kan u bijstaan bij gebruik van een computer.
Het sociaal team biedt hulp aan jong en oud en het Leespunt is opgericht door vrijwilligers. U kunt hier gratis boeken lenen. In het werkcafé kunt u ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk. Wethouder Thea van der Veen liet weten dat er nu ook een taalhuis is toegevoegd aan het MAC. De huidige snelle veranderingen (bijv. digitalisering) vragen veel van o.a. ouderen. Maar ook jongeren kunnen behoef-te hebben om hun Nederlands te verbeteren. Zij kunnen een taalcursus krijgen. De eerste vrijwilligers die met succes scholing hebben afgerond kregen uit haar handen een certificaat uitgereikt. Eén van hen kan nu met u bezig met taal of ook rekenen. Als laatste is er de Ruilderij waar u kleding kunt ruilen of zeer goedkoop kopen. Zij hadden nog geen naaimachine, deze kregen zij samen met een cheque ad. € 250,- uit handen van de heer Hartog namens de Baptisten Kerk. Kor Beishuizen sprak namens Dorpsbelangen en meldde dat er nu gekeken werd of er ook een repaircafé aan toegevoegd kan worden. Namens Dorpsbelangen schonk hij een printer/ kopieerapparaat voor algemeen gebruik aan het MAC. 
Talloze activiteiten worden elke maand ook in MiddenGroninger.nl  editie Tussenklappen aan u bekend gemaakt. Onlangs is de website www.macmenterwolde gelanceerd. 

Reactie toevoegen