De V.v.V. Zuidbroek bedankt en feliciteert

De Feestweek Zuidbroek ligt nog vers in het geheugen. Een feest dat we met gemak bij kunnen schrijven als ‘Het mooiste feest van het Noorden’ van 2016. 
Een week als deze organiseren is al een feest op zich. Maar het welslagen van het feest begint al op het moment dat we de toezeggingen binnen krijgen van onze hechte groep sponsoren. Hun bijdrage in welke vorm dan ook is één van de pijlers waar alles op rust. We kunnen het dan ook niet vaak genoeg zeggen... dames en heren sponsoren, wij zijn jullie weer zeer erkentelijk voor jullie bijdrage. 
BEDANKT. 
Tevens willen we een woord van dank uitten aan onze geweldige groep medewerkers. Met een club van ca. 70 mensen klaren we deze klus. Vele handjes maken licht werk is zeker van toepassing, maar dan moet je wel over deze handjes kunnen beschikken... en dat kunnen wij. Daarom ook voor alle medewerkers, een diepe buiging en BEDANKT. 
Dan de grootste groep mensen, de bezoekers. Elk jaar de vertrouwde, maar ook weer nieuwe gezichten. Na afloop gaat het overgrote deel met een ‘big smile’ huiswaarts. Dat is dus nog eens eer hebben van je werk en daarom is ook hier een woord van dank op zijn plaats. BEDANKT beste mensen voor jullie komst naar de feesttent. We zien jullie dan ook graag weer in 2017. Van 14 tot en met 18 juni zal ook dan weer ‘Het mooiste feest van het Noorden’ plaatsvinden. 
Naast woorden van dank, willen we ook de winnaars van de verloting feliciteren. Elders in deze krant staat de uitslag van de verloting. Alle prijswinnaars GEFELICITEERD en in het bijzonder de houder van lotnummer 3486... hier zijn maar liefst 2 prijzen op gevallen. De notaris, mw. mr. E. de Poel-Mulder, heeft op de zonnige zondagavond van de 19e juni de trekking verricht onder het toeziend oog van Egge Kappen en Jan Keizer en hier dus onbewust iemand heel blij gemaakt, alhoewel we er van uitgaan dat de rest van de prijswinnaars niet minder blij zullen zijn. 
Feestweek Zuidbroek, “Het mooiste feest van het Noorden” van 14 t/m 18 juni 2017.

Reactie toevoegen