Werkgroep Boerenbuitengebied

Burgemeester Rein Munniksma heeft samen met de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer dinsdagavond, onder grote belangstelling, de officiële openingshandeling verricht van het project Grauwe klauwier, met het loslaten van enkele Lakenvelder runderen in het projectgebied. 
De afgelopen maanden is door de Werkgroep Boerenbuitengebied met hulp van vele vrijwilligers hard gewerkt aan de inrichting van twee gemeentelijke percelen aan de Daaleweg in Muntendam. Inrichting en beheer van beide percelen is gericht op verhoging van de natuurwaarden. De werkgroep heeft de percelen aantrekkelijk gemaakt als leef- en broedplaats voor de Grauwe Klauwier. Ook de inrichting en beheer van de wegbermen langs de Daaleweg en Eendrachts-weg maken deel uit van het project.
 
De werkgroep heeft tot breder doel het buitengebied van Menterwol-de aantrekkelijker te maken, natuurwaarden te verhogen, biotopen met elkaar te verbinden en fiets- en wandelroutes te verfraaien. Daarbij bur-gers en boeren te verbinden. 
 
De werkgroep wordt in raad en daad ondersteund door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, Landschapsbeheer Groningen en Natuurmonumenten regio noord. Uiteraard is ook de gemeente, als eigenaar van de percelen en wegbermen erg enthousiast over deze initiatieven. Betrokkenen lichtten hun rol en visie kort toe. 
 
Genodigden woonden een minisymposium bij in het open buitengebied van Muntendam, verzorgd door Jan Willem Erisman, directeur van de Louis Bolk Instituut, over ‘natuur inclusief landbouw’ en Hedwig Boerrigter, directeur van Stichting Veldleeuwerik, over ‘duurzaamheid in de landbouw’. 
Initiatiefnemer Peter Harry Mulder werd door de sprekers volop geprezen voor zijn inzet voor duurzaam en natuur inclusief landbouw en zijn bijdrage aan het tot stand komen van dit geweldig project in het buitengebied van Muntendam, een voorbeeldproject die navolging verdient.
 
Onder leiding van Wilfred Alblas van Natuurmonumenten en Ben Koks van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, is een korte veldexcursie georganiseerd, op zoek naar de Kwartel en Patrijs, en om te zien wat er tot nu toe is bereikt in het open landschap van Muntendam.

Reactie toevoegen