Erepenning voor Janny Hevinga en Leo Muller

Op 22 maart 2016 hebben Janny Hevinga en Leo Muller, lid van het Nuts departement Noordbroek, tijdens de algemene leden vergadering de erepenningen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen uit handen van mevrouw Thea van der Veen, wethouder van Menterwolde. 
Dit voor 40 jaar onafgebroken bestuurslid van het Departement Noordbroek. De inscriptie op de penningen luiden als volgt: Janny Hevinga-Schaap 40 jaar trouw en accuraat en Leo Muller 40 jaar inspirerend en creatief. Janny en Leo zijn op een moment toegetreden tot het bestuur toen alleen Lina Westerdijk nog over was van het voorgaand bestuur. Het was een hele klus om het Departement weer handen en voeten te geven. Janny Hevinga werd direct als secretaris gekozen en Leo Muller als bestuurslid. Leo zijn culturele interesse bleek ook doordat hij deelnam met een aantal  inwoners van Noordbroek om een cultureel en maatschappelijk gebouw te rea- liseren wat tot gevolg heeft gehad dat De Klipheerd tot stand is gekomen. Wat inmiddels vervangen is door het MFC de Noordsuythoeve.
Janny wordt geroemd als een zeer accurate secretaris. Leo Muller neemt tevens afscheid als bestuurslid en Janny Hevinga blijft aan als secretaris.
 
Door het maatschappijbestuur wordt de penning uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op landelijk en/of districtsniveau. Deze personen zullen naast de penning een oorkonde ontvangen en hun naam zal worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij. 

Reactie toevoegen