Kennis maken met de inwoners

Thea van der Veen (PvdA) en Jaap Borg (VVD) zijn 10 december jl. geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Menterwolde. Hieronder een kort interview met Thea van der Veen. Thea van der Veen (63) was voor dat ze hier wethouder werd Senior Strategisch Adviseur Sociaal Domein in Groningen. Ook was ze acht jaar wethouder in Delfzijl. Van der Veen is geboren in Leeuwarden en woont in Hoogezand. 
“We hebben als college een opdracht gekregen. Er spelen twee belangrijke dingen. De gemeentelijke financiën op orde brengen en een sluitende begroting maken. De gemeente Menterwolde staat onder preventief toezicht van de provincie Groningen.” De gemeente is onder toezicht geplaatst omdat ze geen struc-tureel en reëel sluitende (meerjaren) begroting heeft gepresenteerd (er is een tekort van 1,3 miljoen euro op de begroting en de verwachting is dat het tekort in 2018 zal oplopen tot 1,8 miljoen). “We hebben tot eind mei de tijd om een sluitende begroting te presenteren. Er zijn noodzakelijke bezuinigingen, we kunnen minder uitgeven en we gaan kijken of we meer kunnen verdienen. Verder gaan we met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente. De gemeentelijke herindeling is natuurlijk een heel belangrijk item. We zijn in een rijdende trein gestapt met als eindbestemming één gemeente in 2018. En dat biedt kansen!” Een grotere gemeente is ook nodig om financieel gezond te blijven en de voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden. 
“Als nieuw college zijn we  nu twee maanden bezig en ik heb het gevoel dat het goed gaat. We overleggen regelmatig en liggen op dezelfde lijn. We hebben inmiddels twee Raadsvergaderingen gehad, die in goede harmonie zijn verlopen. We willen graag iedereen erbij betrokken houden. We zijn er als gemeente voor de inwoners; een goede dienstverlening, zorg, scholen en huisvesting vind ik heel belangrijk. Het nieuwe college gaat met de inwoners in gesprek tijdens de Dorpenrondes. B & W wil graag met de inwoners kennis maken en er zijn allerlei actuele onderwerpen waarover we het met elkaar kunnen hebben. Iedereen is van harte welkom. En we stellen het zeer op prijs om de inwoners te mogen begroeten.” 
 
Er worden nog 2 Dorpenrondes gehouden. 
• 3 maart in dorpshuis ‘De Broeck-hof’ in Zuidbroek (was 7 maart)
• 10 maart in het dorpshuis in Meeden

Reactie toevoegen