Voorlichting Politie en BOA aan Informatiepunt medewerkers

De vrijwilligers van de Dorps Informatiepunten ontvingen in februari een voorlichting van de wijkagenten en de Buitengewoon Opsporingsambtenaar om hun werk op de nieuwe Informatiepunten nog beter te kunnen doen. “Het was super interessant te horen hoe de politie te werk gaat en waar zij zoal tegenaanlopen.” vertelt Rina de Vries vrijwillige Informatiepunt medewerker Muntendam. “Alle trainingsbijeenkomsten die we hebben gehad waren overigens boeiend! Het is fijn om beslagen ten ijs te komen en regelmatig gevoed te worden met nuttige informatie.”

De vrijwilligers van de Informatiepunten in de dorpen blijven door de gemeente op de hoogte gehouden van allerlei nuttige informatie. “De volgende keer staat een voorlichting over minima-regelingen op de agenda. We horen dan welke regelingen er veranderd zijn en wat er nog mogelijk is. Zo kunnen we de klanten goed te woord staan over van alles.” Dorps Informatiepunt Muntendam gaat als hekkensluiter van start op dinsdag 15 maart!