Openbrief aan een ieder in het aardbevingsgebied,

Zuidbroek, 16-10-15; Uit de media verneem ik dat de OZB in de gemeente Menterwolde gaat stijgen met 3,8% voor particuliere woningen en voor niet-woningen (gefaseerd in 3 jaar) 10% om een deel van het begrotingstekort  aan te vullen. Dat de gemeentelijke overheid de OZB gebruikt om inkomsten te genereren is begrijpelijk omdat de OZB een van de meest lonende en makkelijkste middelen is om dit te doen.

Door de gedaalde en de waarschijnlijk nog steeds verder dalende waarde van zowel de woningen als niet-woningen in de door de aardbevingen getroffen gemeenten brengt de OZB hier echter duidelijk minder op. Het deel dat hierdoor minder wordt opgebracht door de OZB zou door al deze gemeenten bij de N.A.M. geclaimd moeten worden en niet bij de burger. De gemeente is hier net zo betroffen als de woningeigenaren die de waardedaling van hun onroerend goed ook bij de N.A.M. moeten claimen. 
Welk deel van de stijging van de OZB bedoeld is om alleen de waardevermindering in de portefeuille OZB van de gemeente op te vangen is mij onbekend. Maar dat deel dient onverwijld uit deze verhoging gehaald te worden en op het bordje van de veroorzaker van die daling te worden gelegd.
En er zijn mijns inziens nog meer argumenten om zelfs een substantiëler deel van de OZB bij de burger weg te halen en bij de N.A.M. of Dhr. Kamp te claimen. Te denken valt aan ;het zeer zwaar inboeten op woongenot tot zelfs de angst aan toe om in aardbevingsgebied te wonen, zeer moeilijke tot onverkoopbaarheid van woningen en niet-woningen in dit gebied; psychische schade door alle zorgen en beschadigingen aan de persoon door het niet serieus genomen te worden door de N.A.M. en de rijks-Overheid; de enorme overlast door woningaanpassingen, claims, afhandeling, taxaties; reparaties; herbouw;persoonlijk/relationele spanningen; financiële problemen; het beleven van de bevingen; de gezondheidsklachten uit al het voorgaande voortkomend, etc, etc; tot nu als laatste bijkomend probleem geen rechtsbijstandsverzekering meer kunnen afsluiten voor toekomstige aardbevingsgerelateerde rechtszaken/claims om deze adequaat en met overzienbare kosten te kunnen voeren tegen N.A.M en de rijksoverheid. 
Dat de gemeente Menterwolde een begrotingstekort heeft en een deel daarvan door een OZB-verhoging wilt oplossen is zeer begrijpelijk maar ik voel er echt niet voor. Ik zou juist willen pleiten voor een substantiële verlaging van de OZB. Wonen in dit gebied is ook zonder OZB al een behoorlijke tot ergerlijke last geworden waarin nu juist de burger door de overheid gesteund dient te worden of op z’n minst schadeloos gesteld.  
 Ik verwacht van de politiek dat ze dat deel van de extrawoonlasten die in dit gebied door de N.A.M. veroorzaakt worden zowel financieel als ook in gederfd  woongenot  bij de N.A.M. of de rijksoverheid indienen en niet de burger steeds meer geld voor minder woongenot laten betalen.
Na de uitspraak van de rechter dat de N.A.M. de waardevermindering van de woning aan woningbezitters nu, dient te vergoeden is er vast wel een advocatenkantoor te vinden dat op basis van ‘’no cure no pay’’   deze extra-woonlasten-claim op de N.A.M. bij de rechter wil toetsen.
 
Hoogachtend, 
Zuidbroek: Noël Schutgens  

Reactie toevoegen