IJsvereniging zoekt bestuursleden

IJsvereniging Muntendam heeft de beschikking over een prachtig gelegen baan midden in het dorp. Gemakkelijk bereikbaar en vooral veilig voor kinderen. Helaas waren de twee laatste winters dermate zacht, dat er voor niemand gelegenheid was om gebruik te maken van een natuurijsbaan. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad, dat onze inkomsten uit contributies de laatste jaren gestaag dalen. Inkomsten uit losse verkoop hebben we door de afwezigheid van ijs uiteraard niet ontvangen. Ook op bestuurlijk- en vrijwilligersniveau zitten we niet ruim in ons jasje. Zowel onze voorzitter als penningmeester zullen dit jaar aftreden en zijn niet herkiesbaar. Intern hebben wij op dit moment geen kandidaten. Uiteraard zullen deze vacatures ingevuld moeten worden. Pogingen de laatste jaren om het bestuur aan te vullen met nieuwe mensen zijn mislukt en door het aftreden van de beide bestuursleden dreigt het voortbestaan van onze vereniging daadwerkelijk in gevaar te komen. De laatste jaren zijn onze ledenvergaderingen slechts door een handjevol leden bezocht. Wij doen derhalve een dringend beroep op onze leden:
Bezoek de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 10 november en stelt u zich op basis van interesse beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jaap Woltman op tel.nr. 06-17007878.

Reactie toevoegen