Kerkklokken verwijderen?

Ingezonden Onvoorstelbaar, tot mijn grote verbazing en ergernis, zijn er plannen  om geld te besparen door eeuwenoude torenklokken  te verwijderen  in Noord- en Zuidbroek en Meeden. Geschiedenis moet gehandhaafd blijven. Niet alleen het doen luiden van de klok tijdens Oud en Nieuw, maar ook bij een begrafenis hoort het erbij. Ik ben wel geen historicus, maar een fanatiek persoon als het gaat om geschiedschrijving. De torenklokken mogen niet worden verruilt voor geld. Over verloop van een aantal jaren moet voor de kinderen en kleinkinderen het luiden van deze klokken nog steeds hoorbaar kunnen zijn. Hopen maar op een positieve uitspraak van de gemeente Menterwolde.
 
Oud inwoner Noordbroek
Hindrik Blaauw
0598-452415

Noot redactie: het gemeentebestuur wil € 125.000,= besteden aan onderhoud van de kerktorens van met name de klokkenstoelen, zijnde de constructie waaraan de klokken zijn opgehangen. B & W stelt dat dat nodig is om gevaarlijke situaties te voorkomen. Volgens Menterwolde Gewoon is onderhoud voorlopig niet nodig. Gezien de slechte financiele situatie van de gemeente wil de partij het onderhoud liever opschuiven tot na de herindeling.

Reactie toevoegen