Begeleider nieuwkomers

Bij het inburgeren in onze gemeente zoekt de Vrijwilligerscentrale hulp van vrijwilligers die steun willen geven bij het aanleren van de Nederlandse taal, het inrichten van een huis en het aangaan van sociale contacten. Helpt u mee?