Samen wonen, samen sterk!

Dekkersnest biedt al jaren logeer- en vakantie opvang aan, zo ook dagbesteding. Gezien onze deelnemers ouder werden ontstond er op een gegeven moment de vraag vanuit ouders en deelnemers waar ze een geschikte woonplek konden vinden. 
Vorig jaar heeft Dekkersnest de stap gezet om te starten met een woonhuis waar jongeren en jongvolwassenen, met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek, begeleid kunnen wonen. Het tweede woonhuis wordt deze zomer geopend. Op deze manier willen wij blijvend voorzien in de zorg– en hulpvraag van onze bewoners. Hierdoor zijn wij ook flexibel. Mocht een bewoner niet op zijn plek zitten dan kan hij doorstromen naar het andere huis. Wat wij onder kwaliteit verstaan is ‘zorg op maat leveren’. We vinden het belangrijk dat we een optimale cliënttevredenheid behalen en dat iedereen zich gelukkig mag voelen en zichzelf, op zijn manier, verder kan ontwikkelen. Wat bij ons voorop staat is dat iemand zich thuis voelt. Dit geldt zowel voor onze bewoners als personeel. 
Onze woonhuizen bieden dan ook een huiselijke sfeer en zijn zo ingericht dat er 24 uur toezicht en nabijheid is van begeleiding. Het is een ‘nest’ waar iedereen zichzelf mag zijn. Er wordt actief invulling gegeven aan ons motto ‘Samen staan we sterk’. Dit betekent dat iedereen welkom is, hierbij letten wij wel 
op de groepssamenstelling. Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking (hetzij VG, LVG of downsyndroom) en/of bijkomende problematiek, zoals een stoornis in het ASS of ADHD. Dit betekent dat Dekkers-nest een vrij brede doelgroep kent. 
Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Aspecten die daar-bij aan bod komen kunnen variëren. Hierbij werken wij samen met verschillende instanties. 
Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat we onze bewoners kunnen bieden wat ze nodig hebben en kunnen leren wat ze graag willen leren. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zin- volle dagbesteding. Doordat onze woonhuizen midden in het centrum van Veendam liggen, willen we de zelfredzaam- heid en participatie van onze bewoners in de maatschappij vergroten.  Men is dan ook actief betrokken bij de buurt., we doen bijvoorbeeld aan tuinonderhoud of boodschappenservice. Om dit allemaal waar te maken wordt er gewerkt met een enthousiast team van professionele medewerkers die het ‘DNA Dekkersnest’ hebben. 
 
Ons kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ is afgegeven door Federatie Landbouw en Zorg, erkend door het Ministerie VWS. Voor onze woonhuizen willen we ook nog de HKZ certificering voor in de gehandicaptenzorg realiseren. 

Reactie toevoegen