Voorlopig geen inning ouderbijdrage Jeugdwet

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde innen voorlopig geen ouderbijdrage Jeugdwet voor kinderen die hulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg. De gemeenten hebben dit besloten omdat er nog veel onduidelijk is rondom deze ouderbijdrage voor jeugdzorg. Het Kabinet gaat onderzoek doen naar deze ouderbijdrage. Daarnaast werkt het financiële inningssysteem van het CAK (Centraal Administratiekantoor) nog niet naar behoren.
De gemeenten nemen een definitief besluit over de ouderbijdrage nadat de uitkomsten bekend zijn van het onderzoek naar de effecten van de ouderbijdrage. Verantwoordelijk staatssecretaris dhr. Van Rijn gaat dit doen in opdracht van de Tweede Kamer. Deze resultaten worden rond de zomer verwacht.

Ouders hoeven voorlopig geen bijdrage te betalen voor jeugdhulp van hun kind dat nu wordt gestart. Wanneer duidelijk is wat er met de ouderbijdrage gaat gebeuren worden de ouders die het aangaat hierover geïnformeerd. Wanneer de wet niet verandert moeten ouders alsnog betalen.
Het CAK int nu wel een ouderbijdrage voor kinderen die vallen onder het overgangsrecht. Het gaat om een bijdrageregeling op grond van de oude wet op de jeugdzorg. Deze bestaande situatie kan de gemeente niet wijzigen. Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen ze ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet. Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Reactie toevoegen