4 Mei-herdenking Noordbroek

Noordbroek heeft weer op passende wijze stilgestaan bij de 4 mei-herdenking. Het 4 mei-comité had een afwisselend programma met invulling uit diverse geledingen. Om 19.00 uur werd in de kerk begonnen met herdenkingswoorden van wethouder Lian Veenstra.Een voormalig  leerling van groep 8 van de Insp. Amerikaschool  las haar  verhaal voor  over het  bezoek aan kamp Westerbork in 2014. Tevens werd een verhaal (in het Gronings) verteld over vliegenier James Smalley, hij stortte in 1940 neer ter hoogte van de Hoofdstraat in Noordbroek.
Een kinderkoor met versterking uit Noordbroekster geleding van dameskoor “Elk en Ain” zong het lied “als ik een tovenaar kon zijn”.
In een stille tocht  liep men vervolgens  naar het monument.
De krans werd gelegd door de wethouder in samenwerking met vertegenwoordigers van de Klokkenluuders en een lantaarn werd bijgeplaatst als teken dat slachtoffers van geweld licht blijven geven aan de toekomst waarin wij leven én dat we de nabestaanden warmte willen blijven schenken voor al het leed.
 
Na de 2 minuten stilte, het zingen van het Wilhelmus onder begeleiding van muziekkorps Oosterbroek, werd nog een verhaal voorgelezen over de excursie naar kamp Westerbork, met een indrukwekkend einde over een kapper, die mensen kaal moest knippen in een concentratiekamp.
Kinderen hingen wensen en vlinders in een droomboom en het dameskoor zong enkele liederen. Nadat wethouder Lian Veenstra iedereen had bedankt voor de komst en medewerking, konden nog bloemen gelegd worden en kon, onder het genot van een kopje koffie, nagepraat worden  in Gockingaheem.

Reactie toevoegen