‘Akkoord van Westerlee’

Een commissie onder leiding van oud-PvdA kamerlid Jan van Zijl deed onderzoek naar de economische mogelijkheden in Oost-Groningen. Ook werd gekeken naar een fusie van Wedeka en Synergon. Het eindverslag werd in Westerlee ondertekend door de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal, Veendam, Vlagt-wedde, Borger/Odoorn (Wedeka), Oldambt, Bellingwedde, Pekela (Synergon), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen en de sociale partners. Hoewel er een akkoord ligt, is er nog veel onduidelijk over de financiële en juridische consequenties. Dat was ook één van de redenen dat burgemeester Van Zuijlen opstapte. Wethouder Veenstra (SP) erkende dat de raad er waarschijnlijk vooraf in gekend had moeten worden. Er is wel aangegeven dat Menterwolde alleen tekent voor de periode tot de herindeling. HS en Slochteren vallen buiten het gebied. Gelden van ons m.b.t. participatiewet worden niet ingezet. Gelet op de medewerkers uit Menterwolde van Wedeka en degenen die gebruik maken van de regeling is het akkoord wel getekend, met aantekening, dat het uitsluitend de periode tot de herindeling betreft. Ook gelet op de economische belangen. Door het tijdspad was er te weinig tijd alles voor-af in de raad te bespreken. Het gaat nog niet over de definitieve uitgangspunten. Mevrouw Bos (VVD) dient een motie in om niet akkoord te gaan vanwege de onduidelijke financiële en juridische consequenties. De beoogde interim-ma-nager zou een salaris krijgen van twee keer de Balkenendenorm. Om onduidelijke redenen trok hij zich terug. Een salaris zou niet hoger dan die norm moeten zijn. De motie is uiteindelijk verworpen met vier voor (VVD, CDA, PvdA) en negen tegen (MG, SP, KM, GL). Mevrouw Van Duren stemde vóór om de financiële consequenties, de heer Ploeger (KM) vond de motie te zwaar aangezet en is tegen. Wedeka heeft nog steeds geen Begroting 2016 en een Meerjarenbegroting ingediend. Daarover spreekt het AB 24 april. Vóór 1 juni verwacht de wethouder die te kunnen hebben. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de Algemene Middelen. Het zou een te zware aanslag zijn dit ten laste van het budget voor de drie decentralisaties te doen. Veel van de vragen bleven nog onbeantwoord, omdat het allemaal wel heel vaag lijkt te zijn. Ongetwijfelt horen we hier de komende tijd meer over als ook bekend is wie de nieuwe interim-manager wordt en wat hij/zij uiteindelijk zal gaan verdienen.

Reactie toevoegen