Brief n.a.v. vermeende angstcultuur

Ingezonden:

Geachte heer Munniksma,

Op 30 april jongstleden is de uitkomst van het onderzoek naar de vermeende angstcultuur binnen de gemeente Menterwolde bekend gemaakt.
Het resultaat van dit onderzoek is dat de gemeentesecretaris, de heer Henk van der Wal, moet opstappen. Hoewel dit resultaat weinig verbazingwekkend is, verbaas ik mij wel over de gevolgen die dit resultaat heeft.
Onlangs heeft de heer van der Wal mij tijdens een persoonlijk gesprek verteld dat de gemeente zuinig en verantwoordelijk “met de centjes” moet omgaan en hierover verantwoording naar de burgers verschuldigd is.
Aangezien ik burger en inwoner ben van de gemeente Menterwolde, wil ik hierbij gebruik maken van de mogelijkheid de gemeente ter verantwoording te roepen.Het verbaast mij dat er sprake is van wachtgeld en een vertrekregeling. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking met de heer van der Wal niet langer wenselijk is. De heer van der Wal heeft een wanprestatie geleverd, zoals hij dat al eerder deed in Dordrecht en Zevenaar. Feitelijk is hier sprake van herhaaldelijk verwijtbaar ontslag. Wanneer een “gewone” burger ontslag te verwijten valt, vervalt daarmee het recht op een werkloosheidsuitkering en wordt hij beboet/gekort op de uitkering volgens de participatiewet. Bij herhaling wordt de hoogte en duur van deze boete/korting vergroot. Toch is er sprake van dat de heer van der Wal geld moet krijgen van de gemeente. Met andere woorden, de burgers, die door de heer van der Wal benadeeld zijn, moeten betalen voor zijn verwijtbare vertrek.
Moet ik hieruit opmaken dat gemeentefunctionarissen, die in dienst zouden moeten staan van de burgers, meer rechten hebben of gezien moeten worden als uitzonderlijke burgers voor wie wetten en regels niet gelden? Als bezorgde burger van de gemeente Menterwolde zou ik graag willen weten hoe u wilt rechtvaardigen dat ons gemeentegeld besteed wordt aan het verwijtbaar ontslag van de heren Aziz Kaynak, Eduard van Zuijlen en Henk van der Wal. U als burgervader (of moet ik zeggen burgerpleegvader) bent de aangewezen persoon om de burgers antwoorden te verschaffen. Een persoonlijke reactie zou ik waarderen, maar met een publiekelijk antwoord neem ik graag genoegen.

Met vriendelijke groeten,
Michel Tolenaars, Muntendam

Reactie toevoegen