Steunpunten Nieuwe stijl

De Steunpunten ondergaan een verandering. Sinds januari zijn de Dorpsraden en vrijwilligers uit het dorp betrokken bij de opbouw van de “Steunpunten Nieuwe stijl”. De Steunpunten worden meer ván het dorp i.p.v. een verlengstuk van de gemeente. In ieder dorp is een Steunpunt met actieve vrijwilligers die ook contacten hebben met het sociaal team en de gemeente. U kunt er terecht voor vragen over bijvoorbeeld  het aanvragen voor kwijtschelding, een onduidelijke brief van een instantie, een vraag om hulp bij vervoer, tuin of een klusje in huis, het afhalen van plastic zakken of bijvoorbeeld het melden van zaken die u zorgen baren. 
Uiteraard staat er altijd een kopje koffie voor u klaar!
Vooralsnog is er nog geen steunpunt in Muntendam maar met het oog op de veranderingen aangaande de gemeentelijke herindelingen wordt er aan gewerkt ook daar een Steunpunt te creëren in het MFC De Menterne.  Voor openingstijden en bereikbaarheid van de Steunpunten zie de kolom hiernaast. 
Sinds kort hebben de steunpunten een gezamenlijk logo, gemaakt door steunpuntvrijwilliger Anneke Kruizinga.
 
STEUNPUNTEN in ‘t Dorp
Steunpunt Noordbroek 
Locatie MFC Noordsuythoeve 
Schoolstraat 2, 9635 AZ  Noordbroek, tel. 0598-729888
Open ma. di wo en vr. 09.00-12.00 uur.
Aanwezigheid sociaal team: 
vrijdag van 10.00-12.00 uur
 
Steunpunt Meeden
Locatie Bibliotheek Meeden
Tussen Baide Meulens 16, 9651 BW  Meeden, tel. 0598-628449
Open ma t/m vr. 09.00-12.00 uur. 
(di. vanaf 9.30 uur)
Aanwezigheid sociaal team: 
woensdag van 10.00-12.00 uur
 
Steunpunt Zuidbroek
Locatie Bibliotheek Zuidbroek
W.A. Scholtenweg 18, 9636 BS  Zuidbroek  tel. 0598-452396
Open ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.
Aanwezigheid sociaal team: 
woensdag 10.00-12.00 uur
 
Steunpunt Muntendam
Gemeente Menterwolde en in de Menterne/MAC
Julianaplein 1, 9649 BX  Muntendam. tel. 0598-610042 (vanaf september 2015)