Klus-Tuinman/vrouw

Voor het helpen rond en om het huis bij ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, zoeken wij vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding wat tuinklusjes zouden willen doen. U wordt begeleid door coördinator van de Vrijwillige Hulpdiensten. Heeft u wat tijd over om een middagje per week te helpen en werkt u graag met uw handen, dan is dit een leuke klus voor u.

Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt u dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch contact op met Hanita Beumkes, 0598-658888 of Suze Eleveld 06-26681519