Voetbal in Meeden

Het begin en de jongens van het eerste uur. Het was ongeveer in 1918, dat in Meeden enkele jongens begonnen met wat te voetballen. De kennis van deze sport was naar Meeden gebracht door een paar jonge mensen t.w. Willem Engels en Siegert Kor. Zij bivakkeerden beroepshalve veel buiten het dorp en hadden daardoor o.a. in Ter Apel de voetbalsport leren kennen en beoefenen. Hun enthousiasme hiervoor was zo groot, dat ze ook andere, wat jongere knapen in Meeden stimuleerden en zodoende ontstond zelfs een voetbalclub. Deze droeg de naam ‘Blauw-Geel’ naar de clubkleuren.

Jongens als P. en M.K. Lesterhuis, Tj. en J. Berg vormden hiervan vaak de kern. Doch, door gebrek aan geld en een geschikt voetbalterrein werd deze club al gauw ontbonden en duurde het zo nog jaren voordat er in Meeden weer nieuw leven kwam in de voetbalsport.
Dit werd mede veroorzaakt doordat er eerst nog een bloeiende korfbalvereniging ontstond, die het zelfs tot de hoogste klasse van de N.K.V. bracht.
Deze vereniging droeg de naam 'Wit-Zwart'. In Meeden was men blijkbaar nogal onder de indruk van deze kleurencombinaties! Of speelden de financiën een rol? Toch nam de belangstelling voor de korfbalsport in die jaren af en begon die voor voetbal snel toe te nemen. En zoals in meer  plaatsen ontstonden in Meeden een aantal buurtclubjes, nl. ‘Vitesse’, ‘Blauw-Wit’ en ‘Sparta’. Vanuit deze laatste vereniging ontstond later de huidige v.v. Meeden.

Driestige kerels op audiëntie
“Als jongens in die jaren wilden gaan voetballen, was dat bepaald niet eenvoudig. Om aan een bal te komen gingen eerst enkele van de meest drieste jongens op ‘audiëntie’ bij de burgemeester om toestemming te vragen een collecte te mogen houden. Met een intekenlijst gingen ze dan het dorp in, maar wanneer ze een bedrag van vier á vijf gulden bij elkaar hadden, werd er gestopt met de collecte om direct een leren bal te kopen en dan begon men te zoeken naar een ‘stuk’ land”, aldus een verslag van wijlen de heer M.K. Lesterhuis. Lesterhuis, “Het grote probleem was vaak om in Meeden aan een geschikt terrein te komen. Doordat die er niet was, gingen we vooral ’s zomers deelnemen aan seriewedstrijden o.a. in Gieten en Westerlee, waar de plaatselijke caféhouders toen dergelijke wedstrijden organiseerden. Wij waren daar graag geziene gasten, ook al vanwege onze dorstige kelen. Ook werd er gespeeld in Wedderveer, Ganzedijk en Beerta. In Meeden behielpen we ons vaak met allerlei stukken grond, waarbij petten en jassen vaak als ‘doelpalen’ dienst deden. Als het nemen van corners bezwaarlijk was, werden drie corners als één penalty gerekend.”
De officiële oprichting van de v.v. Meeden vond plaats op 1 augustus 1929 in Café Lesterhuis. (Daarover later meer).

Jan Roemeling