Raadsvergadering d.d. 25 en 27 maart 2014

Wisseling van de wacht...
Twee raadsvergaderingen van elk nog geen half uur waren er vorige week. Dinsdagavond bracht de commissie bestaande uit dhr. Gruben (PvdA) voorzitter, dhr. Hesp (VVD) en mevr. Jongedijk (GL) verslag uit van de onderzochte geloofsbrieven. 
Er waren vragen bij de nevenfuncties van mevr. Siersema (KM). Zij spreekt (on)betaald bij uitvaarten, mevrouw Hetebrij zit in het bestuur van de Molenstichting en de heer Ploeger heeft meerdere nevenfuncties. O.a. heeft hij een bestuursfunctie bij dorpshuis Meeden, de VV Meeden, zwembad De Kolck en Dorpsraad Meeden. Het betreft bestuursfuncties bij stichtingen of verenigingen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Alle door de Menterwolmers gekozenen zijn wel toegelaten. Donderdag 27 maart werd allereerst afscheid genomen van de oude raad. 11 Leden keren niet terug en 4 blijven. Burg. van Zuijlen wees er in zijn toespraak op dat in de afgelopen periode 5 van de 
7 partijen collegeverantwoordelijkheid droegen, 3 wethouders gingen weg, alleen de drie éénmansfracties bleven gelijk. Uit de peiling bij de stembureaus bleek dat de kiezer tegen herindeling is, maar als het niet anders kan de voorkeur geeft aan alleen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Het afscheidscadeau, de zilveren ring werd met een op de persoon toegesneden afscheidswoord gegeven aan de 11 vertrekkende raadsleden. Met het afleggen van de belofte (14x) of eed (Mevrouw Bos) trad de nieuwe raad aan. Van de gekozenen zijn er 4 reeds zittende raadsleden 2 oud raadsleden, 4 oud wethouders en 5 nieuwelingen. Gekozen zijn voor Menterwolde Gewoon: Jan Velthuis, Hendrik Loots, Trijntje Kampstra-Remerij, Jelte Ruiter; SP: Lian Veenstra, Vincent Buffinga, Janneke Hetebrij; VVD Chris Ubels, Mieke Bos; PvdA: Gosse Huizenga, Anja van Duren; Kritisch Menterwolde: Matty Siersema, Markus Ploeger; CDA: Harry Wind en GL: Tebbe Krijgsheld. De fractievoorzitters en hun vervangers worden:
MG: de heren Loots en Ruiter.
SP: mevrouw Veenstra, de heer Buffinga.
VVD: mevrouw Bos, de heer Ubels.
PvdA: de heer Huizenga en mevrouw van Duren.
KM: mevrouw Siersema en de heer Ploeger.
CDA en GL: de heren Wind en Krijgsheld zijn hun eigen vervanger (Eenmansfractie).
Na sluiting van de vergadering werd bekend dat de heer Velthuis en mevrouw Veenstra samen met de heren Batelaan en Vos de wethouders zullen zijn de komende jaren. De heer Vos heeft de portefeuille 3 decentralisaties op sociaal terrein i.v.m. zijn beroepsmatige kennis hiervan. Lian Veenstra blijft echter wel de woordvoerder hier over. De heer Vos zal niet zelf spreken. Hun opvolgenden zijn dan Ayesha Jetten (MG) en Roelof Vos (SP). Na afloop waren er hapjes en drankjes in de hal. 
 
De volgende raadsvergaderingen zullen plaatsvinden op 17 en 24 april a.s.