Maatschappelijke Activiteiten Centrum - Nieuws

 
Bij het MAC komen alle activiteiten op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn samen. Iedere maand is er weer een lijst met activiteiten op al deze terreinen. Volg deze pagina. Er zit vast iets voor je bij! 
 
Het MAC organiseert activiteiten in de hele gemeente.
Op deze pagina een greep hieruit!

 

Steunpunt in uw dorp

Sinds begin dit jaar wordt er door de Dorpsraden druk gewerkt aan een doorstart van de steunpunten.
In Zuidbroek heeft de Dorpsraad samen met de 55+ commissie de handen ineen geslagen en zoeken naar een nieuwe vorm van het steunpunt. “Het Steunpunt is nu tijdelijk gesloten en weg uit de bibliotheek.“ vertelt Andre Lammers van de Dorpsraad Zuidbroek. “We zijn momenteel druk bezig ons te oriënteren op het vervolg en zijn op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen helpen. Voor iedere nieuwe vrijwilliger geldt een inwerkperiode en iedereen krijgt een spoedcursus “dienstverlening” via de coördinator vrijwilligerswerk bij de gemeente. “Voor alle steunpunten geldt dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die willen helpen ze tot een succes te maken. Daarnaast zijn bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom tijdens de openingstijden!” 
 
In Muntendam start de Dorpsraad vanaf september met een team vrijwilligers het overleg over de invulling van een Steunpunt in De Menterne, met de bedoeling om op 29 september van start te gaan. Het steunpunt zal zich bij het Leespunt voegen en biedt een gezellige ontmoetingsruimte en waar informatie 
geboden wordt.
 
In Noordbroek en Meeden, ook op een avond geopend 
Vanaf 10 september zijn de steunpunten in Meeden en Noordbroek ook op een avond geopend. Dit om een groter publiek te bereiken. “De eerste keer, 10 september, houden we in Meeden én Noordbroek een gezellige open avond met een hapje en een drankje”, vertelt Berthold Fangmann. “We hopen dat veel mensen eens komen kennismaken!” Heeft u vragen over de ontwikkeling van het steunpunt in uw dorp dan kunt u bellen met Hanita Beumkes tel. 06-33189410.

Kwartier Zorg en Welzijn

Vooruitlopend  op de gemeentelijke herindeling die in 2018 zal plaatsvinden, heeft de gemeente Menterwolde de stap genomen de onderdelen ‘ondersteuning vrijwilligerswerk, MAC en mantelzorg’ onder te brengen bij Stichting Kwartier Zorg en Welzijn in Hoogezand. “Vanaf 1 juli is Kwartier Zorg en Welzijn mijn nieuwe werkgever.“ zegt Hanita Beumkes. “Er verandert niets aan de werkzaamheden en ook mijn werkplek blijft hetzelfde, het is alleen een andere paraplu. Mooi is wel dat er meer mogelijkheden komen voor bijvoorbeeld educatie voor vrijwilligers en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Zo is er al een thema avond op 22 septem- ber voor vrijwilligers en mantelzorgers over ‘Grenzen in de zorg’. Ook open voor Menterwolmers!” Zowel voor de Vrijwilligerscentrale als voor het MAC geldt dat u gewoon terecht kunt in de Menterne te Muntendam. 
De contactgegevens blijven hetzelfde met de aanvulling dat de Vrijwilligerscentrale nu via Kwartier Zorg en Welzijn te bereiken is. 
Vrijwilligerscentrale en MAC
Julianaplein 1,  9649BX  Muntendam
Tel. 0598-364900  of 0598-610042

Werkcafé 21 september: Social media

Op maandagochtend 21 september houdt het Werkcafé Menterwolde weer een boeiende informatieochtend met deze keer als onderwerp “Social media”. Jurjen Eskes zal alle ins en outs van Linked-in bespreken en vertelt u over het nut van een actuele Linked-in account. “Tegenwoordig zoeken werkgevers steeds vaker actief op Linked-in naar nieuwe werknemers. Het is slim om daar gebruik van te maken en je goed te profileren”. zegt Jurjen. “Verder zullen we bekijken wat je aan een Twitter account hebt en hoe je daarmee omgaat.” Bezoekers zijn vrij zelf ook iets in te brengen en vragen te stellen. De bijeenkomsten, georganiseerd door de vrijwilligers van het Werkcafe, staan bekend om een laagdrempelige karakter en gezellig sfeer. U bent van harte welkom! 

Computercursus Muntendam

Digicafe Muntendam wil dit seizoen een computercursus aanbieden en vraagt belangstellenden zich aan te melden. Na aanmelding zal het Digicafe een cursuspakket samenstellen. “Dit kan betekenen dat we met twee groepen gaan starten, beginners en gevorderden. Of specifiek een groep die wegwijs wil raken op het internet.” zegt Rob Verharen. “ We verzamelen graag eerst de vraag en passen ons aanbod daarop aan!“ De cursus zal op dinsdagmiddag plaatsvinden in de Menterne en start naar verwachting medio oktober. Meld u aan via tel. 0598-364900 of 610042.

Openingstijden tijdens de zomervakantie

De Steunpunten en de Vrijwilligerscentrale zijn gedurende de vakantieperiode gesloten van 13 juli t/m 9 augustus. Op 10 augustus gaan de deuren weer open!
Het Leespunt is gedurende de schoolvakantie GEOPEND op de alle woensdag en vrijdagmiddagen
De Ruilderij is van 13 juli t/m 9 augustus gesloten en is op 14 augustus weer voor het eerst open. Dan met een nieuwe collectie.
Het Werkcafé start weer in september.

Pagina's